ANDA MEMASUKI WILAYAH ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR KERAMIK MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI                                     LSPro BBK Melayani Jasa Layanan Sertifikasi Industri Hijau

PROSES PELABURAN GELAS

Peneliti : Abdul Rachman

ABSTRAK

Bahan baku gelas terdiri dari perpaduan oksida zat anorganik dengan oksida yang tepenting Yaitu silika(SiO.), soda (Na2O) dan daput (CaO).Ketiga bahan tersebut pada waktuk dilebur akan Membentuk padauna silikat kompleks yang dapat saling melarut.Silika adalah bahan pembentuk gelas Yang sangat ideal, namun untuk meleburnya dapat mengilangkan gelembung udaranya, diperlukan suhu pembakaran di atas 1700oC. Untuk leburan gelas yang cair.Bahan aditif yang perlu ditambahkan soda Sehingga dihasilkan leburan gelas yang cair. Bahan aditif yang perlu ditambahkan agar gelas tahan Terhadap pengaruh cuaca adalah bahan stabilisator seperti kapur,magnesium, barium, seng, aluminium, atau borium. Setelah dibuat paduan,bahan gelas dilebur keadalam tungku pembakaran Pada suhu antara 1400-1600oC.Ada empat tahapan yang terjadi didalam proses peleburan gelas yaitu:

(1)   Peleburan yang dimulai pada saat paduan bahan dimasukkan kedalam pelebur dan dianggap

       Selesai bila leburan gelas sudah tidak mengandung butiran atau Kristal yang berasal dari bahan ;

(2)   Pembersihan atau meniadakan gelembung gas dan butiran bahan tidak larut dari leburan gelas;

(3)   Homogenisasi yaitu proses untuk mendapatkan suatu keadaan serba sama (homogen) pada leburangelas

(4) penagturan suhu yaitu mengatur pemanasaan/pedinginan leburan gelas sehingga diperoleh  

       suhu yang baik untuk keperluan pembentukan.

 

Kata Kunci : gelas,silica,soda,kapur dan peleburan.